Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, woensdag 1 juli 2020

Het bestuur van de vereniging Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg heeft het genoegen haar leden en begunstigers uit te nodigen voor de digitale Algemene Ledenvergadering.

 • Datum: Woensdag 1 juli 2020
 • Locatie: Google meet
 • Aanvang: 20:00, inloggen vanaf 19:45
 • Stukken: Per e-mail verstuurd door secretariaat@awlv.nl.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2019
 4. Bestuurlijk jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag financiële commissie
 7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2019
 8. Goedkeuring begroting 2019/2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Voorburg, 15 juni 2020

Vian Gast