afb. 2. De achterkant van de boot met brandsporen.

afb. 2. De achterkant van de boot met brandsporen.

afb. 2. De achterkant van de boot met brandsporen.