Verslag van de Geoweek 2019

In de week van 4 juni t/m 7 juni heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de derde keer een Geoweek georganiseerd.
Scholieren van het Marecollege (2e klas VWO) en het Bonaventuracollege (vmbo-t), beiden uit Leiden en scholieren van groep 7 van Het Avontuur uit Zoeterwoude hebben door middel van grondboringen de grond van de weilanden achter de Veursestraatweg 292-300 bestudeerd. De bodemopbouw is bekeken. Tevens is gezocht naar indicatoren van mogelijke bodemverontreiniging of van archeologische resten.
Er is ook uitleg gegeven hoe men hoogtemetingen kan doen met een theodoliet en een GPS; de scholieren konden dat in de praktijk toepassen.

Dit alles onder begeleiding van experts afkomstig van: Archeologisch adviesbureau Transect, Aannemingsbedrijf Van Eijk, Milieukundig adviesbureau Adverbo, Huijgens Lab, diverse amateurarcheologen van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, en uiteraard medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg met kennis van archeologie, cultuurhistorie en geologie.

Op deze dagen was trouwens ook Transect, in opdracht van de gemeente, bezig met een archeologisch bodemonderzoek waarbij de ligging van de Romeinse gracht van Corbulo in de bodem nader werd bestudeerd. Door Transect werd aan de scholieren verteld waarom ze deze opgraving deden en wat ze zoal vonden.
Door het schitterende weer en het enthousiasme van de scholieren was het een geslaagde week en we hopen dat het leerzame en gezellige dagen zijn geweest.

Foto’s en tekst: Martin van Rijn.