Verslag Miniworkshop ‘aardewerkdeterminatie’ 12 en 13 oktober 2019

Tijdens de Nationale Archeologiedagen organiseerde de AWLV tweemaal een mini-workshop aardewerkdeterminatie. Wim van Horssen legde in een klein half uurtje de basis uit en daarna gingen de deelnemers aan de slag om een kistje met middeleeuws keramiek te determineren (Afb. 1.).

Afb. 1. Aardewerk in het kistje

Middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk wordt sinds 1989 geclassificeerd volgend het ‘Deventer Systeem’. Van een vondst wordt eerst de bakselgroep vastgesteld, dan de vorm en dan het type. De hieraan verbonden standaard codes geven zo de classificatie van het object weer.

Afb. 2. De uitleg van Wim

Afb. 3. Sorteren per bakselgroep

Voor beginners is het voldoende om eerst de bakselgroep te leren kennen. Heel globaal worden er  zeven groepen onderscheiden: roodbakkend, witbakkend, steengoed, majolica, faience (Delfts Blauw), porselein en industrieel. Van iedere groep werden de belangrijkste kenmerken genoemd. Zo konden de deelnemers aan de hand van kleur, glazuur en korrelgrootte proberen om de vondsten uit het kistje juist te determineren. Met hier en daar hulp van Wim lukte dat vrij aardig (Afb. 2. en 3.).

Deze basiskennis is eigenlijk onmisbaar voor iedere vrijwilliger in de archeologie, dus het was een leerzame en nuttige middag!

 

 

 

Meer informatie over het Deventer-systeem zie: Deventer

Foto’s en tekst: Vian Gast