Vondst geëmailleerd reclamebord.

Op maandag 11 november is door één van onze leden dit reclamebord gevonden op het terrein van de voormalige betoncentrale Mebin aan de Nieuwe Havenstraat 5 te Voorburg. Het lag op een diepte van ongeveer 1,8 m. in een begraven huisvuillaag. Deze laag bevat materiaal (aardewerk scherven, pannen, leer, medicijn flesjes, etc.) uit de periode 1910 – 1930.

Reclamebord

Het bord is in goede conditie. De gehele emaillelaag is intact en er is geen roestvorming. De beschadiging op de hoek is veroorzaakt door de vinder die er met zijn schop op stootte.

Reinder Johan Kahrel was een theehandelaar in Groningen. Op 12 november 1866 gaat hij, voor een periode van 10 jaar, een vennootschap tot het drijven van handel in thee aan met Sjoerd Bouwe Stienstra. In 1938 wordt Kahrels thee overgenomen door winkelketen De Gruyter. Deze jaartallen bevestigen de datering aan de hand van de huisvuillaag: 1910-1930.

tekst: Vian Gast
foto: Martin van Rijn

Voor verdere informatie: www.stienstra.net