Waarneming Ds. Veldhoenlaan

Op 20 mei waren Martin van Rijn, René van der Ven en Vian Gast al vroeg in de ochtend aanwezig in de achtertuin van een woning aan de Ds Veldhoenlaan 12 te Voorburg. Dit is in het gebied waar vroeger Forum Hadriani lag. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de keuken. Gezien de kleine bouwoppervlakte en de geringe graafwerkzaamheden vond de gemeente dat een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk was. Er is wel geadviseerd dat tijdens de graafwerkzaamheden leden van de AWLV aanwezig zouden zijn. Door de aannemer waren vier buispalen in de grond aangebracht en op 20 mei werd een sleuf gegraven met een breedte van 0,5 meter en een diepte van 0,8 meter voor het maken van de betonnen funderingsbalken. De opgegraven grond werd onderzocht op de aanwezigheid van Romeins materiaal. De gegraven sleuf is tevens met behulp van een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metaal.

Er zijn geen metaalvondsten gedaan, wel enkele aardewerkscherven uit de Romeinse tijd en een stuk Romeins bouwmateriaal nl. tufsteen.

Tekst: Martin van Rijn.

Overzichtskaartje van Forum Hadriani
Vian wast een scherf. Foto: René van der Ven