Verschenen: Wonen en werken in de Schoolstraat in de 17e en 18e eeuw

Nieuwste publicatie over archeologische onderzoeken in de Schoolstraat uitgereikt aan Wethouder Erfgoed, Archeologie en Monumenten Bianca Bremer tijdens Open Monumentendag.

Tussen 1985 en 1993 en in 1998 heeft de Archeologische Werkgroep minstens elf archeologische onderzoeken uitgevoerd in en nabij de Schoolstraat. Deze buurt werd toen grootscheeps vernieuwd. Dankzij dit onderzoek is een goed beeld verkregen van de verschillende sloten die in dit gebied gelopen hebben. Ook is duidelijk geworden, dat deze tot dicht bij de Herenstraat bevaarbaar zijn geweest. Er is zelfs een kademuur gevonden, waar goederen konden worden geladen en gelost.

De archeologische onderzoeken in de Schoolstraat hebben ook enig licht geworpen op de economische activiteiten in het gebied tussen de Herenstraat en de Vliet. Zo zijn daar de sporen gevonden van de activiteiten van een smid, een herbergier en een leerlooier.

Mini-expo bij bakkerij Klink
Een van de onderzoeken betreft de opgraving achter bakkerij Klink. Vanaf zaterdag 10 september tot en met maandag 10 oktober worden in de winkel een aantal vondsten van de opgravingen Schoolstraat tentoongesteld. Ook kan hier het boek worden gekocht.

Boek bestellen
Het boek is vanaf 10 september voor € 15,00 te koop bij de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg. Op 10 september is het boek verkrijgbaar bij onze stand voor de Oude Kerk in Voorburg. Het boek is ook te koop op woensdagavond vanaf 20.00 uur in onze werkruimte (Van Naeltwijkstraat 9A), via onze website www.awlv.nl of bij Bakkerij Klink in de Herenstraat in Voorburg.