Symposium 21 september 2019: Romeinse waterwegen in Zuid-Holland

    Transport over water speelde een enorm belangrijke rol in het Romeinse Rijk. Ook in de bodem van onze eigen waterrijke provincie zijn hiervan veel sporen en overblijfselen gevonden. Vier bekende archeologen komen tijdens dit symposium vertellen over de Romeinen en beteke
Lees verder →

Lezing 17 april 2019: Peter van der Ploeg – Visualisatie van Forum in Park Arentsburgh.

Op woensdagavond 17 april 2019. Aansluitend aan de vergadering zal Peter van der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck, ons op de hoogte brengen van de plannen voor de verbeterde visualisatie van Forum Hadriani in Park Arentsburgh. Op dit moment wordt op meerdere
Lees verder →

Lezing 27 november 2018: Romeinse kust

In de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, locatie van Naeltwijckstraat 9A Voorburg, wordt op dinsdag 27 november aanvang 20.00 uur een lezing gehouden. De lezing wordt gegeven door: Tom Hazenberg. De lezing is getiteld: Romeinse kust Tom Hazenberg is winn
Lees verder →

Lezing 30 oktober 2018: Henk van Haaster – Deghene die ghesont bliven wylt en sal gemeynlijck niet veel fruyten noch wermoesen eten.

In de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, locatie van Naeltwijckstraat 9A Voorburg, wordt op dinsdag 30 oktober een lezing gehouden. Het aanvangstijdstip van de lezing is 19.30 uur. De lezing wordt gegeven door: Henk van Haaster. De lezing is getiteld: ‘D
Lees verder →

Minisymposium 13 oktober 2018: Vlaardingencultuur: onze regio in de steentijd. Maak kennis met de kustbewoners van 5000 jaar geleden.

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg organiseert in het kader van de Nationale Archeologiedagen (12-14 oktober) op zaterdag 13 oktober in De Voorhof te Voorburg (Herenstraat 77) een minisymposium over de Vlaardingencultuur. De opening door wethouder Nadine Stemerdink is o
Lees verder →

Lezing 23 mei 2018: Julius van Roemburg – Portable Antiquities of the Netherlands; bijzondere ontdekkingen uit de eerste twee jaar.

Op woensdag 23 mei 2018 wordt In de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, van Naeltwijckstraat 9A Voorburg, een lezing gehouden. De aanvang van de lezing is omstreeks 20.00 uur. De lezing wordt gegeven door: Julius van Roemburg. De lezing is getiteld: Porta
Lees verder →

Lezing 25 april 2018: Menno Dijkstra – Archeologie onder en rondom het ‘Leithonpark’

Al in 1950 ontdekte men in Leiderdorp resten van een beschoeide geul uit de Vroege Middeleeuwen. Diverse kleinschalige onderzoeken in de afgelopen 60 jaar bevestigden het belang van de archeologische resten onder en rondom het huidige ‘Leithonpark’. Nieuwbouwplannen maakten een archeo
Lees verder →

Lezing 11 april 2018: Bert van der Valk – De Haagse werkgroep monitort stuivende duinen

Op woensdag 11 april 2018 organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken, na afloop van de Algemene Ledenvergadering,  een lezing met als titel: ‘De Haagse werkgroep monitort stuivende duinen’ De Haagse werkgroep van Afdeling Den Haag en Omstreken monitort sinds jaar en dag met 7
Lees verder →

Lezing 21 november 2017: Cateleine Kruidhof – De duikers van Bernisse

Op 21 november organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken een lezing met als titel: De duikers van Bernisse. De lezing wordt verzorgd door Cateleine Kruidhof , archeologe bij archeologisch bureau RAAP. Zij bespreekt een spectaculaire vondst in de gemeente Bernisse: twee duike
Lees verder →

Lezing 26 september 2017: Monique van Veen – De onderkant van het Binnenhof in Den Haag

Op dinsdag 26 september organiseert de AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken een lezing met als titel ‘De onderkant van het Binnenhof in Den Haag’. De lezing wordt verzorgd door Monique van Veen, senior-archeologe van de gemeente Den Haag. Zij is de auteur van het in 2015 verschenen bo
Lees verder →